Autentifikuoto naudotojo registracija

Norėdami registruotis atlikite šiuos žingsnius:

  1. Tapatybę patvirtinkite jungdamiesi per Elektroninius valdžios vartus (žr. skyrių Prisijungimas ir atsijungimas).

  2. Atsidariusiame Bendro naudotojų portalo (BAP) puslapyje spauskite „Patvirtinti“:

images/9102a418095b7e740e4a64b02889dbef3bfbeecdd8d853c0bfb2e122e6641b05.png

1 pav. Tapatybės patvirtinimas


Pastaba. Jungiantis per Elektroninius valdžios vartus kaip fiziniam asmeniui, bus pateikta fizinio asmens registracijos forma. Jungiantis per Elektroninius valdžios vartus kaip juridinio asmens atstovui,

bus pateikiama fizinio ir juridinio asmens registracijos forma. Žemiau pateikiami abu pavyzdžiai (fizinio asmens bei fizinio ir juridinio asmens).


Fizinio asmens registracija paslaugų gavėju

Prašymo registruoti paslaugų gavėją formoje (vedlio 1 žingsnis „Fizinis asmuo“) užpildykite laukus ir spauskite „Tęsti pildymą“:

images/568cfaf1fb4f0652f260d6465cb5e4a1caddf6874d6210347ce08b16d227b79c.png

2 pav. Pirmas žingsnis prašymo registruoti paslaugų gavėją, kuris yra fizinis asmuo


Prašymo registruoti paslaugų gavėją peržiūros formoje (vedlio 2 žingsnis „Peržiūra ir pateikimas“) patikrinkite įvestus duomenis, pažymėkite, jog susipažinote su Elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis

ir spauskite „Pateikti“:

images/8e7d2109f43b35ac67a555f973e94358bc3715729af351b46af195d7bece3a3e.png

3 pav. Antras žingsnis prašymo registruoti paslaugų gavėją, kuris yra fizinis asmuo


Esant sėkmingai registracijai, būsite nukreiptas į BAP kaip prisijungęs naudotojas.


Fizinio ir juridinio asmens registracija paslaugų gavėju

Prašymo registruoti paslaugų gavėją formoje (vedlio 1 žingsnis „Fizinis asmuo“) užpildykite laukus ir spauskite „Tęsti pildymą“:

images/7f54f32cd034007fc96349c5bdd8b4e64860972d4f4889076f33d872c06ad364.png

4 pav. Pirmas žingsnis prašymo registruoti paslaugų gavėją, kuris yra juridinis asmuo


Prašymo registruoti paslaugų gavėją formoje (vedlio 2 žingsnis „Juridinis asmuo“) užpildykite laukus, pasirinkite Muitinės informacinių sistemų pranešimo būdą ir spauskite „Tęsti pildymą“:

images/6229d6b4323dadcb1fe1d558e676001aabe42f342f09eab8263d3ca94d82878f.png

5 pav. Antras žingsnis prašymo registruoti paslaugų gavėją, kuris yra juridinis asmuo


Prašymo registruoti paslaugų gavėją peržiūros formoje (vedlio 3 žingsnis „Peržiūra ir pateikimas“) patikrinkite įvestus duomenis, pažymėkite, jog susipažinote su Elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis

ir spauskite „Pateikti“:

images/ff983d5bcaff37005156203009173f9e4eb91ebf81b38e5421ea227b1ec036bd.png

6 pav. Trečias žingsnis prašymo registruoti paslaugų gavėją, kuris yra juridinis asmuo


Esant sėkmingai registracijai, būsite nukreiptas į BAP kaip prisijungęs naudotojas.