Delegavimo sutarties patvirtinimas


Paslaugų gavėjui sukūrus delegavimo sutartį, įgaliotas paslaugų gavėjas turi ją patvirtinti. Nepatvirtinta sutartis yra negaliojanti.

Norėdamas patvirtinti įgaliotam paslaugų gavėjui deleguotą sutartį, administratoriaus teisę turintis atstovas turi atlikti šiuos žingsnius:

  1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“ (žr. skyriaus „Delegavimo sutarčių sąrašo peržiūra“, Nr. 1).

  2. Atidarytame lange pateikiamas paslaugų gavėjo kurtų ir (arba) gautų delegavimo sutarčių sąrašas. Sutartys, kurių būsena „Parengta“, laukia patvirtinimo.

    Norėdami patvirtinti konkrečią sutartį, spauskite mygtuką „Peržiūrėti“:

    images/download/attachments/184330281/image-2023-7-17_15-43-1.png

1 pav. Veiksmo „Peržiūrėti“ pasirinkimas


3. Atidarytame lange spauskite mygtuką „Patvirtinti“:

images/download/attachments/184330281/image2019-11-21_10-57-15.png

2 pav. Delegavimo sutarties patvirtinimas