Paslaugų gavėjo registracija pateikiant prašymą


  1. Lange „Prašymas registruoti paslaugų gavėją“ paspauskite „Pateikti prašymą":

    images/b033adcb5dda8970f6b26fdfba5cdd95f7fa238e510750faa7ad803cb144f3e5.png

1 pav. Paslaugų gavėjo registravimas pateikiant prašymą


2. Užpildykite atidarytą prašymo registruoti paslaugų gavėją formą - vedlį, kurį sudaro 5 žingsniai:

1) Juridinis asmuo (įmonės duomenys)

2) Adresas

3) Kontaktiniai duomenys

4) Pranešimų gavimo būdas

5) Peržiūra ir pateikimas

Užpildykite privalomus prašymo registruoti paslaugų gavėją visų žingsnių laukus. Paskutiniame žingsnyje atlikite įvestų duomenų peržiūrą ir pasirinkite mygtuką „Pateikti“:

images/a6eb7219d92ce311302cc2931cd5f69198206ec937d4dc438adc9a037eeaf06b.png

2 pav. Prašymo registruoti paslaugų gavėją formos pildymas


Duomenys bus perduoti muitinei. Muitinės pareigūnai nagrinėdami Jūsų prašymą, ar išnagrinėję ir aktyvavę registruojamo paslaugų gavėjo paskyrą, su Jumis susisieks

Jūsų registracijos prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu.