Paslaugų gavėjo registracija prisijungiant per el. valdžios vartus


1. Lange „Prašymas registruoti paslaugų gavėją“ paspauskite „Prisijungti per el. valdžios vartus":

images/7ebb06b085a52037a743801e60b359c2508c8b9f77804d5843672f149ff2f7e5.png

1 pav. Pasirinkimas prisijungti per el. valdžios vartus

2. Būsite nukreipti į prašymo registruoti paslaugų gavėją formą-vedlį, kurį sudaro 5 žingsniai:

1) Juridinis asmuo (įmonės duomenys)

2) Adresas

3) Kontaktiniai duomenys

4) Pranešimų gavimo būdas

5) Peržiūra ir pateikimas

Užpildykite privalomus prašymo registruoti paslaugų gavėją visų žingsnių laukus. Paskutiniame žingsnyje atlikite įvestų duomenų peržiūrą ir pasirinkite mygtuką „Pateikti“:

images/2101f37b9fe514693190160e439cef7e58008720583523ca4d0d1bcfc696a2b5.png

2 pav. Prašymo registruoti paslaugų gavėją pildymo forma