Prisijungimas

Norėdami pradėti prisijungimą, pasirinkite mygtuką „Prisijungti“:

images/439623bea52ad97a75f552975bd3a42eee7b6e0f15d8e677564e88bf5ed1bf6d.png

1 pav. Prisijungti


Norėdami tęsti prisijungimą, pasirinkite prisijungimo būdą:

  1. Elektroniniai valdžios vartai.

  2. Sertifikatas.

Pastaba. Norėdami jungtis su sertifikatu, pirmą kartą tapatybę turite patvirtinti jungdamiesi per Elektroninės valdžios vartus ir sugeneravę sertifikatą.

Kaip generuoti sertifikatą, aprašyta skyriuje „Sertifikato generavimas “.

Jeigu neturite galimybės tapatybę patvirtinti jungdamiesi per Elektroninės valdžios vartus, pateikite LR muitinei prašymą registruoti paslaugų gavėju.

Kaip pateikti prašymą, aprašyta skyriuje „Naudotojo registracija ir duomenų keitimas“.

Jeigu naudojate kelis sertifikatus, paspaudę mygtuką „Sertifikatas“, matysite visus Jūsų turimus sertifikatus, iš kurių reikės pasirinkti vieną).

images/6eab6e84e90902dae5d7e78545f63dfa140c521f7c052121f5a41fc525ab4e49.png

2 pav. Prisijungimo būdo pasirinkimas


Pastaba. Naudojant Chrome naršyklę, jungiantis kitą kartą, sertifikatų sąrašas bus pateiktas tik tuo atveju, jeigu prieš tai bus uždaryti visi šios naršyklės langai.

Jeigu neturite paskyros, rinkitės nuorodą „Registracija“. Kaip registruoti paskyrą, aprašyta čia: Naudotojo registracija ir duomenų keitimas.


1. Prisijungimas per Elektroninius valdžios vartus

Pasirinkę mygtuką „Elektroniniai valdžios vartai“, būsite nukreipti į „Elektroninių valdžios vartų“ portalą, kuriame galėsite pasirinkti autentifikavimo paslaugos būdą ir teikėją:

images/7801fb1a613e827685d793ef4975f905a881ef6588bb340e242ecc42c6333db4.png

3 pav. Prisijungimas per Elektroninius valdžios vartus


Atlikite autentifikavimo veiksmą.

Pastaba. Autentifikavimo būdai ir jų teikėjai gali keistis.


Gali būti, jog kai kurie paslaugos teikėjai nenukreips tiesiai į BAP paslaugą, tokiu atveju rinkitės paslaugą „Elektroniniai valdžios vartai“:

images/2dcf83a108275e1a163bd247fb3cf66e7e82d680e29ffa242d409e84d0965e37.png

4 pav. Paslaugos pasirinkimas


Priklausomai nuo autentifikavimo paslaugos teikėjo, būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite patvirtinti sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo.

Varnele pažymėkite sutikimą, kaip parodyta pateiktame paveikslėlyje, ir spauskite mygtuką „Patvirtinti“:

images/346c249706c074d30f503ea391b8f555813f4cf5a9fbc69877186a2823411702.png

5 pav. Prisijungimas per Elektroninius valdžios vartus


Po patvirtinimo būsite nukreipti į BAP paslaugos puslapį.


2. Prisijungimas su LR Muitinės suteiktu sertifikatu

Pasirinkę mygtuką „Sertifikatas“, būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite pasirinkti sertifikatą su kuriuo norite prisijungti:

images/3b9817b0d23131a100347e15665b771daca57ae791e1ffbf69bc9758051cc7cd.png

6 pav. Sertifikato pasirinkimas

Pastaba. Jeigu naudojate kelis sertifikatus, siūlome naudoti Chrome naršyklę.