Sertifikato generavimas


Norėdami gauti LR muitinės sertifikatą, pirmą kartą tapatybę turite patvirtinti jungdamiesi per Elektroninius valdžios vartus.

Jei negalite tapatybės patvirtinti jungdamiesi per Elektroninius valdžios vartus, LR Muitinei pateikite prašymą registruoti paslaugų gavėju

(žr. skyrių „Naudotojo registracija ir duomenų keitimas“, poskyrį „Neautentifikuoto naudotojo registracija“).

Generuoti sertifikatą galima esant prisijungus prie portalo ir neprisijungus.