Profilio duomenų keitimas

Naudotojui leidžiama keisti el. pašto adresą ir atsakymo gavimo būdą (tik juridiniams asmenims) bei pateikti papildomus duomenis, tokius kaip EORI, PVM mokėtojo kodas,

atstovavimo muitinėje p rofesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimo numerį. Norėdami pakeisti profilio duomenis, atlikite šiuos žingsnius:

1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Profilis“:

images/0599b0a43bff0b274d1393a07176c1a80b5c7701e4442f5ebe0164be26790c38.png

1 pav. Meniu punkto „Profilis“ pasirinkimas


Atidarytame lange pateikiami prisijungusio naudotojo (atstovo) ir pasirinkto paslaugų gavėjo duomenys.

2. Lango apačioje paspauskite mygtuką „Redaguoti“:

images/e1c67c4b00fe3574c9176b6ac65d4d9301fd6cf3364e85f35e0c7b82a28c886a.png

2 pav. Duomenų redagavimas


3. Pakeiskite arba papildykite formą norimais duomenimis. Jeigu tam tikrų duomenų negalima keisti, laukai pateikiami neaktyvūs.

4. Išsaugokite pakeitimus paspausdami mygtuką „Išsaugoti“:

images/1368e1b55ee3ac9c6b7e3a743817eb8a780f9e97ca4d33751c2913f2cb6406f7.png

3 pav. Redaguotų duomenų išsaugojimas