Profilio duomenų keitimas

Naudotojui leidžiama keisti el. pašto adresą ir atsakymo gavimo būdą (tik juridiniams asmenims) bei pateikti papildomus duomenis, tokius kaip EORI, PVM mokėtojo kodas,

atstovavimo muitinėje p rofesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimo numerį. Norėdami pakeisti ar profilio duomenis, atlikite šiuos žingsnius:

1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Profilis“:

images/download/attachments/184328255/image-2023-6-16_14-59-48.png

1 pav. Meniu punkto „Profilis“ pasirinkimas


Atidarytame lange pateikiami prisijungusio naudotojo (atstovo) ir pasirinkto paslaugų gavėjo duomenys.

2. Lango apačioje paspauskite mygtuką „Redaguoti“:

images/download/attachments/184328255/image2022-3-31_13-36-45.png

2 pav. Duomenų redagavimas


3. Pakeiskite arba papildykite formą norimais duomenimis. Jeigu tam tikrų duomenų negalima keisti, laukai pateikiami neaktyvūs.

4. Išsaugokite pakeitimus paspausdami mygtuką „Išsaugoti“:

images/download/attachments/184328255/image2022-3-31_13-36-0.png

3 pav. Redaguotų duomenų išsaugojimas