Paslaugų gavėjo ir paslaugų gavėjo atstovo duomenų peržiūra

Norėdami peržiūrėti paslaugų gavėjo ir / arba paslaugų gavėjo atstovo duomenis, v iršutiniame meniu pasirinkite skiltį „Profilis“. Galimi du atvejai:

  • Paslaugų gavėjas ir paslaugų gavėjo atstovas yra skirtingi asmenys.

  • Paslaugų gavėjo atstovas yra tas pats asmuo kaip ir paslaugų gavėjas.