Duomenų peržiūra, kai paslaugų gavėjas ir paslaugų gavėjo atstovas yra skirtingi asmenys

Pasirinkus skiltį „Profilis“, viršuje rodoma profilio informacija, t. y. paslaugų gavėjo paskyros registracijos identifikavimo numeris ir paslaugų gavėjo ir jo atstovo „Veiklos profiliai ir teisės“ duomenys:

images/2bb20e9cb034bd1f662bb6a55de01c1d2868e4d5f47c70fbd08dad1e1da2ee72.png

1 pav. Profilio informacija: paslaugų gavėjo ir jo atstovo veiklos profilių duomenys


Norėdami peržiūrėti konkretaus veiklos profilio detalią informaciją, veiklos profilių sąraše spauskite ant veiklos profilio įrašo eilutės. Iššokančiame lange bus pateikta visa informacija.

images/fff9c75dad3f6e6e4ef7451a23bb42798be57261ba5493f0ea2c970c36b6813f.png

2 pav. Veiklos profilio detali informacija


Žemiau atvaizduojamas Paslaugų gavėjo duomenų išdėstymas:

  • „Atstovavimas muitinėje“ – rodomas tik fiziniam asmeniui.

  • „Pranešimo gavimo būdas“ – pasirenkamas būdas ir nurodomas adresas, kuriuo galimai būtų siunčiami muitinės informacinių sistemų pranešimai.

  • Apačioje pateikiamas mygtukas „Redaguoti“, suteikiantis galimybę paslaugų gavėjo administratoriui tvarkyti paslaugų gavėjo profilio duomenis.

images/315fce96324ce7fee44a41e5290d6d26d571481568805714b1dd0e03a10d45b9.png

3 pav. Profilio informacija: atstovavimo būdas, adresas, kontaktiniai duomenys, pranešimų gavimo būdas