Duomenų peržiūra, kai paslaugų gavėjas ir paslaugų gavėjo atstovas yra skirtingi asmenys

Pasirinkus skiltį „Profilis“, viršuje rodoma profilio informacija, t.y. paslaugų gavėjo paskyros registracijos identifikavimo numeris ir paslaugų gavėjo atstovo duomenys: „Sertifikato informacija“, „Paslaugų gavėjo atstovo duomenys“:

images/download/attachments/184328501/image-2023-6-16_14-39-56.png

1 pav. Profilio informacija: sertifikato informacija, paslaugų gavėjo duomenys.


žemiau: „Adresas“, „Kontaktiniai duomenys“, suteiktos teisės ir paslaugų gavėjui ir jo atstovui priskirti veiklos profiliai:

images/download/attachments/184328501/image-2023-1-13_15-43-32.png

2 pav. Profilio informacija: adresas, kontaktiniai duomenys


Slenkant puslapį žemyn, rodoma informacija apie paslaugų gavėją: „Paslaugų gavėjo duomenys“, „Adresas“, „Kontaktiniai duomenys“. Apačioje yra redagavimo mygtukas:

images/download/attachments/184328501/image-2023-1-13_16-16-42.png

3 pav. Profilio informacija: paslaugų gavėjo duomenys, adresas, kontaktiniai duomenys