Delegavimo sutarčių sąrašo peržiūra


Delegavimo sutarčių sąraše pateikiamos visos paslaugų gavėjo kurtos ir (arba) paslaugų gavėjui priskirtos sutartys. Norėdami peržiūrėti delegavimo sutarčių sąrašą ar konkrečios sutarties duomenis, atlikite šiuos žingsnius:

  1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“:

    images/download/attachments/184330097/image-2023-6-15_15-56-45.png

1 pav. Meniu punktas „Delegavimo sutartys“


2. Atidarytame lange pateikiamas paslaugų gavėjo kurtų ir (arba) gautų delegavimo sutarčių sąrašas. Norėdami peržiūrėti konkrečios delegavimo sutarties duomenis spauskite mygtuką „Peržiūrėti“:

images/download/attachments/184330097/image-2023-6-15_15-58-3.png

2 pav. Veiksmo „Peržiūrėti“ pasirinkimas