Delegavimo sutarčių sąrašo peržiūra


Delegavimo sutarčių sąraše pateikiamos visos paslaugų gavėjo kurtos ir (arba) paslaugų gavėjui priskirtos sutartys. Norėdami peržiūrėti delegavimo sutarčių sąrašą ar konkrečios sutarties duomenis, atlikite šiuos žingsnius:

  1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“:

    images/d36c7b23e6b9b3d6be17f1b921bf8110965f2e131161ce6569a1d953020f9185.png

1 pav. Meniu punktas „Delegavimo sutartys“


2. Atidarytame lange pateikiamas paslaugų gavėjo kurtų ir (arba) gautų delegavimo sutarčių sąrašas.

images/5b1f96928a56a17d2c5a76e749d22e907fecb9a823cebffdd8474840e4199f19.png

2 pav. Delegavimo sutarčių sąrašas


3. Norėdami peržiūrėti konkrečios delegavimo sutarties duomenis, delegavimo sutarčių sąraše spauskite ant delegavimo sutarties įrašo eilutės ir būsite nukreipti į „Delegavimo sutartis“ duomenų peržiūros langą.