Delegavimo sutarties kūrimas


Norėdami sukurti delegavimo sutartį, atlikite šiuos žingsnius:

1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“.

2. Atidarytame lange spauskite mygtuką „+ Kurti naują“:

images/bcb2b0408574413d7cf2568388f07933fdd8e5cbc39142782549782f65e2331f.png

1 pav. Kurti naują delegavimo sutartį


3. Nurodykite įgalioto paslaugų gavėjo (delegato) duomenis.

  • Jeigu veiklos profilius norite deleguoti juridiniam asmeniui, delegavimo sutarties kūrimo lange pažymėkite, kad įgaliotas paslaugų gavėjas bus juridinis asmuo. Pasirinkite kokį juridinio asmens identifikavimo kodą naudosite ir jį įveskite:

images/c2235a8c60221111a449c07b109a8bbf03303830684ee43eb31a8ab3437ea0c5.png

2 pav. Įgalioto paslaugų gavėjo juridinio asmens duomenys


  • Jeigu veiklos profilius norite deleguoti fiziniam asmeniui, delegavimo sutarties kūrimo lange pažymėkite, kad įgaliotas paslaugų gavėjas bus fizinis asmuo.

images/1cf37ba0954548dbd04ffb42119db02d19452d9dbb2e82640a3fc781b4c3e362.png

3 pav. Įgalioto paslaugų gavėjo fizinio asmens duomenys


  • Pasirinkite galimą identifikavimo kodą ir nurodykite asmens vardą, pavardę, pasirinktą kodą ir įgalioto paslaugų gavėjo paskyros registracijos identifikavimo numerį.

Įgalioto paslaugų gavėjo paskyros numerį gali rasti prisijungę prie savo paskyros ir pasirinkę skirtuką „Profilis“, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

images/d8ad7a1dab9ea27fdf9a444a68d50b8bbc781c4ec125a1a120903e8dc9e43702.png

4 pav. Įgalioto paslaugų gavėjo paskyros registracijos identifikavimo numeris


Pastaba. Delegavimo sutartį galite sudaryti tik su tuo fiziniu ar juridiniu asmeniu, kuris jau yra registruotas Muitinės informacinėje sistemoje.

Kaip registruotis fiziniam ar juridiniam asmeniui aprašyta skyriuje „Naudotojo registracija ir duomenų keitimas .


4. Įvedę paslaugų gavėjo duomenis, spauskite mygtuką „Pridėti“:

images/a3fc78c99835a0657423ef6408decae644e4811044df9048504c7dd909e9167d.png

5 pav. Įgalioto paslaugų gavėjo pridėjimas


5. Įsitikinkite, kad delegavimo sutartyje nurodyti teisingi įgalioto paslaugų gavėjo duomenys. Įgalioto paslaugų gavėjo duomenys pateikiami po kuriančio sutartį paslaugų gavėjo duomenimis:

images/7f6fb71e0dc3b0cf0f9e0ada2da72a0b52e148bb361211ed0ae10a1cd99e26e5.png

6 pav. Pridėto įgalioto paslaugų gavėjo duomenų peržiūra


6. Įveskite delegavimo sutarties duomenis ir nurodykite norimus deleguoti veiklos profilius:

images/3c74633e1ccca427e1fce80249e3c591cc58d91f906bd79384df65f1bc2aef78.png

7 pav. Sutarties duomenų ir deleguojamų veiklos profilių nurodymas


7. Išsaugokite duomenis pasirinkę mygtuką „Išsaugoti“:

images/d295e13b7570605ca4da7d9b38698a8991a4e2465b585ab5eb2f6358c164697b.png

8 pav. Duomenų išsaugojimas


Išsaugojus sutartį, ji bus nukreipta įgaliotam paslaugų gavėjui. Administratoriaus teises turintis įgalioto paslaugų gavėjo atstovas matys sutartį prisijungęs prie įgalioto paslaugų gavėjo paskyros, kurią peržiūrėjęs, galės patvirtinti arba atmesti: „Delegavimo sutarties patvirtinimas ir atmetimas“.