Delegavimo sutarties nutraukimas


Galiojančią delegavimo sutartį nutraukti gali bet kuri iš šalių. Norėdami nutraukti sutartį, atlikite šiuos žingsnius:

  1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“ (žr. skyriaus „Delegavimo sutarčių sąrašo peržiūra“, Nr. 1).

  2. Sąrašo eilutėje išskleiskite papildomus veiksmus ir pasirinkite „Nutraukti“:

    images/download/attachments/184330444/image-2023-7-17_15-52-54.png

1 pav. Veiksmo „Nutraukti“ pasirinkimas


3. Atidarytame dialogo lange patvirtinkite, kad norite nutraukti sutartį:

images/download/attachments/184330444/image-2023-7-17_15-52-17.png

2 pav. Delegavimo sutraties nutraukimas


Nutraukus sutartį jos būsena bus pakeista į „Negaliojanti.