Delegavimo sutarties redagavimas

Delegavimo sutartį redaguoti gali ją sukūręs asmuo. Tik sutarčiai su būsena „Parengta“ leidžiama redaguoti visus laukus.


Kai sutartis patvirtinta įgalioto paslaugų gavėjo (sutarties būsena „Patvirtinta“), redaguojant sutartį leidžiama keisti priskiriamus veiklos profilius ir sutarties galiojimo datą.

Pastaba: „Patvirtintos" delegavimo sutarties redagavimo rezultato įgaliotam paslaugų gavėjui patvirtinti nereikia.


Norėdami redaguoti delegavimo sutartį, atlikite šiuos žingsnius:

1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“.

2. Delegavimo sutarčių sąraše spauskite ant delegavimo sutarties įrašo eilutės. Būsite nukreipti į pasirinktos delegavimo sutarties duomenų peržiūros langą.

images/891a152dbd7fb6ed9bd0138d04b6d54339c4c93beed07acc7bb49c36af6e33b6.png

1 pav. Delegavimo sutarties pasirinkimas


3. Spauskite mygtuką „Redaguoti“ ir sutarties duomenyse pakeiskite norimą informaciją. Laukai, kurių duomenų neleidžiama keisti, pateikiami neaktyvūs.

images/d45b260e7770427856a8e0952255f8944728c7f5c3d12edfaaca35e002f9d225.png

2 pav. Delegavimo sutarties redagavimas


4. Išsaugokite pakeitimus, paspausdami mygtuką „Išsaugoti“:

images/60d37c76d7ade8634b672749279a9bdb7f4518e4b7961a2c61223ef8a25543ee.png

3 pav. Delegavimo sutarties redaguotų duomenų išsaugojimas