Duomenų peržiūra, kai paslaugos gavėjas ir paslaugos gavėjo atstovas sutampa

Puslapio „Profilis“ viršuje rodoma profilio informacija, t. y. paslaugų gavėjo paskyros registracijos identifikavimo numeris ir paslaugų gavėjo atstovo, kuris yra ir paslaugų gavėjas, duomenys: „Sertifikatai“, „Veiklos profiliai ir teisės“:

images/a9c2c38562abd33de46047e6fae2b3090b72adf2904e6be839f5f0cba1f4a4e3.png

1 pav. Profilio informacija: sertifikatų informacija, paslaugų gavėjo ir jo atstovo veiklos profilių duomenys


Norėdami peržiūrėti konkretaus veiklos profilio detalią informaciją, veiklos profilių sąraše spauskite ant veiklos profilio įrašo eilutės. Iššokančiame lange bus pateikta visa informacija.

images/160b7ca772ac5116728e3b27f4c76d029c51a265ee19d127a8dab9bb6287e092.png

2 pav. Veiklos profilio detali informacija


Žemiau atvaizduojamas Paslaugų gavėjo duomenų išdėstymas:

  • „Atstovavimas muitinėje“ – rodomas tik fiziniam asmeniui.

  • Apačioje pateikiamas mygtukas „Redaguoti“, suteikiantis galimybę tvarkyti paslaugų gavėjo profilio duomenis.

images/3c04e281ec1fd52b408f532e60de70a84ae62a44393e22165b363fbb12776f7b.png

3 pav. Profilio informacija: atstovavimo būdas, adresas, kontaktiniai duomenys, pranešimų gavimo būdas