Duomenų peržiūra, kai paslaugos gavėjas ir paslaugos gavėjo atstovas sutampa

Puslapio „Profilis“ viršuje rodoma profilio informacija, t.y. paslaugų gavėjo paskyros registracijos identifikavimo numeris ir paslaugų gavėjo atstovo,

kuris yra ir paslaugų gavėjas duomenys: „Sertifikato informacija“, „Paslaugų gavėjo atstovo duomenys“:

images/download/attachments/184328571/image-2023-6-16_14-43-58.png

1 pav. Profilio informacija: sertifikato informacija, paslaugų gavėjo atstovo duomenys


žemiau: „Adresas“, „Kontaktiniai duomenys“, suteiktos teisės ir paslaugų gavėjui ir jo atstovui priskirti veiklos profiliai:

images/download/attachments/184328571/image2021-4-23_17-31-51.png

2 pav. Profilio informacija: adresas, kontaktiniai duomenys


Slenkant puslapį žemyn, rodoma informacija apie paslaugų gavėją: „Paslaugų gavėjo duomenys“, „Adresas“, „Kontaktiniai duomenys“, kurie sutampa su paslaugų

gavėjo atstovo duomenimis. Apačioje yra redagavimo mygtukas:

images/download/attachments/184328571/image2021-6-2_15-16-1.png

3 pav. Profilio informacija: paslaugų gavėjo duomenys, adresas, kontaktiniai duomenys