Paslaugų gavėjo atstovų sąrašo peržiūra


Paslaugų gavėjo atstovų sąraše pateikiami visi paslaugų gavėjui priskirti atstovai.


Norėdami peržiūrėti atstovų sąrašą ar konkretaus atstovo duomenis, atlikite šiuos žingsnius:

1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Atstovai“:

images/6c8d43b005e899ee107ae91523f46a907d0d0003da022536b9b4d862459412ee.png

1 pav. Meniu punkto „Atstovai“ pasirinkimas


2. Atidarytame lange pateikiamas paslaugų gavėjui priskirtų atstovų sąrašas.

images/1aad2660ba5f63e6d1ee800ab01d8f1141e001ac6e8890d003a0e59cdc1e2d00.png

2 pav. Paslaugų gavėjo atstovų sąrašas


3. Norėdami peržiūrėti ar redaguoti konkretaus atstovo duomenis, paslaugų gavėjo atstovų sąraše spauskite ant atstovo įrašo eilutės ir atlikite veiksmus, aprašytus „Paslaugų gavėjo atstovavimo teisių tvarkymas“.