Paslaugų gavėjo atstovų sąrašo peržiūra


Paslaugų gavėjo atstovų sąraše pateikiami visi paslaugų gavėjui priskirti atstovai. Norėdami peržiūrėti atstovų sąrašą ar konkretaus atstovo duomenis, atlikite šiuos žingsnius:

  1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Atstovai“:

    images/download/attachments/184329738/image-2023-6-15_15-35-48.png

1 pav. Meniu punkto „Atstovai“ pasirinkimas


2. Atidarytame lange pateikiamas paslaugų gavėjui priskirtų atstovų sąrašas. Norėdami peržiūrėti konkretaus atstovo duomenis, spauskite mygtuką „Peržiūrėti“:

images/download/attachments/184329738/image-2023-6-15_15-37-43.png

2 pav. Veiksmo „Peržiūrėti“ pasirinkimas