Paslaugų gavėjo atstovavimo teisių tvarkymas

Paslaugų gavėjo atstovui galite suteikti ar atimti administratoriaus teisę bei suteikti arba atimti veiklos profilius. Norėdami tvarkyti atstovavimo teises, atlikite šiuos žingsnius:

  1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Atstovai“ (žr. skyriaus „Paslaugų gavėjo atstovų sąrašo peržiūra“ 1 žingsnį).

  2. Paslaugų gavėjo atstovų sąraše konkretaus atstovo eilutėje spauskite mygtuką „Redaguoti“:

    images/download/attachments/184329891/image-2023-6-15_15-53-11.png

1 pav. Paslaugų gavėjo atstovų teisių tvarkymas


3. Atidarytame lange pažymėkite norimus veiklos profilius ir (arba) administratoriaus teisę. Kaip tai padaryti žiūrėkite skyriaus „Paslaugų gavėjo atstovo pridėjimas“ 5 ir 6 žingsnius.

4. Išsaugokite pakeitimus spausdami mygtuką „Išsaugoti“.