Paslaugų gavėjo atstovo pridėjimas

Prie Jūsų atstovaujamo paslaugų gavėjo galite pridėti tik Muitinės informacinėje sistemoje jau registruotą asmenį. Asmuo, kuris bus priskirtas paslaugų gavėjo atstovu, turi savarankiškai registruotis BAP (registracijos procesas aprašytas skyriuje „Naudotojo registracija ir duomenų keitimas“) ir perduoti paslaugų gavėjo administratoriui naudotojui suteiktą n audotojo identifikavimo numerį (RIN). Jis yra rodomas viršutinėje juostoje po paslaugų gavėjo vardu ir pavarde, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

images/084d9effb0a445b07dc32ceb9dc99034f5d1afa76ca2b13cab2f5d5227515bae.png

1 pav. Naudotojo identifikavimo numeris (RIN)


Norėdami pridėti paslaugų gavėjo atstovą atlikite šiuos žingsnius:

1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Atstovai“.

2. Atidarytame lange paspauskite mygtuką „+ Pridėti atstovą“:

images/7a0ce75fbb072e3fbdd4f38f4cbac23eca5d72aed3286b63a7f9eb0e1322e10e.png

2 pav. Pridėti atstovą


3. Atsidariusiame lange į laukelį „Naudotojo identifikavimo numeris“ įveskite norimo pridėti naudotojo identifikavimo numerį (RIN) ir paspauskite mygtuką „Pridėti“:

images/1c75115c83376ba1dc68cb77bd3a6499e4b759c0b41731cff7bccc1ce813837c.png

3 pav. Pridėti naudotojo identifikavimo numerį


4. Įsitikinkite, kad tikrai pridedate norimą asmenį. Rasto naudotojo vardas ir pavardė atvaizduojami po naudotojo identifikavimo numeriu (RIN).

images/47d05fcb3c24964fbd28cf0b494ec72bbe39c56fd29dbb5b22961f579079e347.png

4 pav. Rasto naudotojo vardas ir pavardė


5. Pridėtam naudotojui pagal nutylėjimą priskiriami visi paslaugų gavėjo turimi veiklos profiliai. Priskirtus veiklos profilius galite keisti nuimant arba vėl pridedant varneles žymimuosiuose langeliuose (angl. check-box), kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

images/56ef87c794fa3db4ba5af0593ff23104149ab2c00d1b883bddba865582df088f.png

5 pav. Veiklos profiliai


6. Esant poreikiui, naudotojui galite priskirti administratoriaus teisę. Išsaugokite duomenis spausdami mygtuką „Išsaugoti“.

Pastaba: Administratoriaus teisė suteikia galimybę tvarkyti paslaugų gavėjo atstovų teises ir delegavimo sutartis.

images/798f258548545b50f4fb898bc57b62e573990d05e3a2905ebc78eb93b76408c4.png

6 pav. Administratoriaus teisės pridėjimas