Paslaugų gavėjo atstovo šalinimas

Norėdami pašalinti atstovą iš paslaugų gavėjų sąrašo atlikite šiuos žingsnius:

  1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Atstovai“ (žr. skyriaus „Atstovų sąrašo peržiūra“ 1 žingsnį).

  2. Paslaugų gavėjo atstovų sąraše konkretaus atstovo eilutėje spauskite mygtuką „Šalinti“:

    images/download/attachments/184329940/image-2023-6-15_15-54-30.png

1 pav. Veiksmo „Šalinti“ pasirinkimas


3. Atsidariusiame dialogo lange paspauskite mygtuką „Šalinti“:

images/download/attachments/184329940/image2018-10-19_17_13_12.png

2 pav. Veiksmo „Šalinti“ pakartojimas


Pašalinus atstovą jis nebegalės atstovauti paslaugų gavėjo.